Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
นิสิตส่วนกลางเช็คเกรดในระบบทะเบียน...ด่วน
Date28/08/2006   Counter : 4116 time
ขอให้นิสิตส่วนกลางทุกรูป/คน ทุกชั้นปี เช็คเกรดทุกภาคการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เนต ทางฝ่ายประเมินผลการศึกษา กองทะเบียนและวัดผล ได้กรอกคะแนนหมดแล้ว หากท่านใดมีปัญหาเรื่องเกรดขอให้ได้ติดต่อฝ่ายประเมินผลการศึกษา กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ โทร 02 221 8891 เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ระบบเช็คเกรดผ่านอินเตอร์เนต นิสิตทุกท่านจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในหน้าระบบทะเบียนและวัดผล โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เวบ https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp 2. คลกที่เมนู เข้าสู่ระบบ จากนั้นให้กรอกดังนี้ ช่อง รหัสประจำตัว ให้กรอก รหัสนิสิต ช่อง รหัสผ่าน ให้กรอก รหัสนิสิต หรือรหัสผ่านที่เรากำหนดไว้แล้ว 3. จากนั้นจะปรากฎหน้าให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ช่อง รหัสผ่านเดิม ให้กรอก รหัสนิสิต ช่อง รหัสผ่านใหม่ ให้กรอก รหัสที่เรากำหนดเอง ช่อง รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง ให้กรอก รหัสที่เรากำหนดเองอีกครั้ง 4. จากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ระบบ อีกครั้ง 5. ช่องรหัสประจำตัวให้ใส่รหัสนิสิต ส่วนช่อง รหัสผ่าน ก็ให้กรอกรหัสผ่านที่เรากำหนดเอง 6. จากนั้นก็สามารถจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับตนเองได้แล้ว หมายเหตุ : 1. รหัสผ่านใหม่ กี่ตัวก็ได้ แต่ต้องเป็นเลขอารบิค และอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องหมายต้องห้ามคือ - + / { } & % # @ ! เป็นต้น 2. ห้ามจัดการในส่วนของคนอื่นเด็ดขาด ขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง หมายเหตุ..โปรดใส่ใจเกรดของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

source : Registrar and Evalution Devision
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    พระพรหมบัณฑิต เข้าเฝ้ารับถวายรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (4 พ.ค. 59)  
    ร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์  
    พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมอภิปรายในการเสวนา ๕ ศาสนาที่จัดโดยกรมการศาสนา  
    ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการพัฒนาคักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน  
    กองกลาง เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012