หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ร่วมมุทิตา "พระพิมลพัฒนาทร" (หลวงพ่อพวน วรมงฺคโล)
วันที่ ๑๒/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๒๕ ครั้ง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พระครูมงคลวราภรณ์ (หลวงพ่อพวน) เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์ และเจ้าคณะตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สย) ราชทินนามที่ "พระพิมลพัฒนาทร"  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ จำนวน ๖๙ รูป

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จำนวน ๒ รูป ได้แก่ หลวงพ่อพวน และหลวงพ่อเยื้อน วัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ในพระราชทินนามที่ "พระพิศาลศาสนกิจ"

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมต้อนรับสัญญาบ้ตรพัดยศ "พระพิมลพัฒนาทร" (หลวงพ่อพวน) ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๒.๑๙ น. ณ สถานีรถไฟสุรินทร์  และจัดริ้วขบวนอัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ ไปยังวัดมงคลรัตน์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์


แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕